Bài đăng

Nam Tiếp Viên Hàng Không Vietnam Airlines Dương Tính COVID-19, Có Vi Phạm Quy Định Cách Ly?